O mnie

Andrzej Frydel - o mnie

Nazywam się Andrzej Frydel urodziłem się 13 lutego 1965 roku. Moją pasją od lat młodości była historia, nauki społeczne i szeroko rozumiana psychologia. Mój ojciec Wiesław zaszczepił we mnie takie wartości jak honor, lojalność i służba krajowi. W takim właśnie patriotycznym duchu rozpocząłem 1985 roku studia na wydziale historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Studia pozwoliły mi zgłębić historię nie tylko naszej ojczyzny, ale także poznać procesy i mechanizmy które kształtowały ludzkość na przestrzeni dziejów. Z zapałem poznawałem czynniki społeczne odpowiedzialne za: ewolucje prawa, rozwój ustrojów politycznych czy kształt granic obecnego świata. Studia w Wyższej Szkoły Pedagogicznej zakończyłem w 1990 roku uzyskując tytuł naukowy magistra. Późniejsze moje życie związane było już z z pracą dla kraju, moja kariera związała się ze Służbą Więzienną. Reformy wewnątrz Służby Więziennej w latach 90tych XX i pierwszych latach XXI wieku doprowadziły do poprawy struktury wykształcenia funkcjonariuszy w stosunku do okresu PRL.

Porównanie wykształcenia
funkcjonariuszy SW

Wykształcenie Lata 80 2003
podstawowe (zawodowe zasadnicze) 22% 1,6%
średnie (ukończona matura) 56% 67,5%
policealne bd. 3,3%
wyższe 14% 27,6%

Dzięki ciężkiej pracy, dużej ilości nauki i nowoczesnym metodom pracy z osadzonymi udało mi się szybko awansować i już niebawem mogłem spróbować swoich sił na niezależnym, odpowiedzialnym stanowisku kierownika Aresztu Śledczego w Kędzierzynie-Koźlu podlegającego Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. W tym czasie ze stopnia kapitana Służby Więziennej awansowałem na stopień majora. Następnym etapem mojej służby w zawodzie było stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku będącego jednostką podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Wzorowe zarządzanie, praca z osadzonymi, zdobywanie nowych doświadczeń potwierdzone licznymi kontrolami także z Najwyższej Izby Kontroli pozwoliła na kolejny awans do rangi podpułkownika Służby Więziennej. W Kluczborku na terenie jednostki działa świetlica, radiowęzeł oraz biblioteka. Opiekę medyczną zapewniają lekarze różnych specjalności, a także średni personel medyczny. Na izbie chorych znajdują się 3 miejsca. W zakładzie karnym prowadzona jest wobec osadzonych profilaktyka uzależnień, działa m.in. grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików. Obecnie jestem na emeryturze, ale ciągle bliska mojemu sercu chęć służeniu społeczeństwu nakłoniła mnie do zaangażowania się w szkolenia i doradztwo w zakresie pracy z więźniami i prawidłowym procesem resocjalizacji. Osoby chętne skorzystać ze zdobytego przeze mnie doświadczenia zachęcam do kontaktu.